Malaysia-Insider

Kenapa saya menentang pembinaan loji nuklear (Bahagian 2) – Muhammad Musoddiq Jaafar

Sumber bahan asas adalah elemen yang paling penting untuk memastikan Loji Nuklear sentiasa beroperasi dan membekalkan tenaga. International Atomic Energy Agency (IAEA) mengklasifikasikan sumber uranium kepada dua kategori iaitu pembekal utama (pelombong asal uranium dari bumi dan memprosesnya) dan pembekal kedua (pembekal yang menjalankan pengkayaan uranium, pencampuran bahan oksida, dan berbagai-bagai proses untuk menghasilkan uranium […]