Malaysia-Insider

Kenapa saya menentang pembinaan loji nuklear (Bahagian 2) – Muhammad Musoddiq Jaafar

Sumber bahan asas adalah elemen yang paling penting untuk memastikan Loji Nuklear sentiasa beroperasi dan membekalkan tenaga. International Atomic Energy Agency (IAEA) mengklasifikasikan sumber uranium kepada dua kategori iaitu pembekal utama (pelombong asal uranium dari bumi dan memprosesnya) dan pembekal kedua (pembekal yang menjalankan pengkayaan uranium, pencampuran bahan oksida, dan berbagai-bagai proses untuk menghasilkan uranium […]

NEWS 1

Mitos nuklear murah, bersih dan selamat

Agensi Bernama melaporkan Amerika Syarikat menawarkan untuk membantu Malaysia membina loji nuklear, diambil maklum oleh Doktor-doktor Malaysia untuk Tanggungjawab Sosial (MPSR). MPSR sedang bergerak secara serius untuk meyakinkan kerajaan Malaysia bahawa projek sedemikian bukanlah pilihan tenaga yang bijak dan berdaya maju daripada segi ekonomi. Ini kerana ia membawa risiko berpanjangan serta tiada upaya secara ekonomi. Selain itu, […]